"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.

Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.