"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Gerçek aşk bir hayalet gibidir. Herkes ondan bahseder ama gören çok azdır.

Gerçek aşk bir hayalet gibidir. Herkes ondan bahseder ama gören çok azdır.