"Hiçbir insan rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın."

Alfred de Vigny

Gençler, cesaretimizi takviye ve idâme eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız.