"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.

Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.