"İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Ernest Renan

Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaad ettik kendimize.

Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaad ettik kendimize.