"Başlayan kişi yarım bitirendir. Bilgece cesaret et, başla!"

Horatius

Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkûmdurlar.

Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkûmdurlar.