"Aynı suda yüzmez bindiğimiz gemiler."

Cahit Sıtkı Tarancı

Gece, öğütlerin anasıdır.

Gece, öğütlerin anasıdır.