"Gülümseme korkaklara güç, kederlilere neşe, hastalara sağlık verir. Gülümseme yorgunları dinlendirir."

Elbert Hubbard

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.