"Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur."

Konfüçyüs

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.