"İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır."

Fyodor Dostoyevski

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.