"Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır."

Jean de La Bruyère

Formlar, benlik/ruh değildir; algılama benlik değildir, kavrayışlar benlik değildir, mental oluşumlar ve hisler de "ben" değildir, hiçbiri "ben"/"ruh" değildir, bunların hepsi değişime tabiidir ve kalıcı değildir.