"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Fırtınalardan korkmuyorum çünkü o sayede gemimi yüzdürmeyi öğreniyorum.