"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Fenalığımızı kendimiz suistimal ederiz; iyiliğimizi başkaları suistimal eder.

Fenalığımızı kendimiz suistimal ederiz; iyiliğimizi başkaları suistimal eder.