"Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır."

Thomas Edison

Fatihler şansa inanmaz.

Fatihler şansa inanmaz.