"Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler."

John Maxwell Coetzee

Etrafınızdaki çocuklarla, kendinizden küçüklerle konuşmağa tenezzül edin! Onlara anlatın! Herşeyi bilsinler! Siz onların bir hiç yüzünden ne kadar azab çektiklerini bilmezsiniz.