"Güzellerin sonbaharı da güzeldir."

Plutarkhos

Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı.

Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı.