"Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler."

Marcus Porcius Cato

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.