"Her şey için zaman vardır."

Thomas Edison

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.