"Sevinmek istiyorsan sevindireceksin, sevilmek istiyorsan seveceksin."

Sadi Şirazi

En zalim hayvan insandır.

En zalim hayvan insandır.