"Güçlü bir ateş, küçük bir kıvılcımdan sonra çıkar."

Dante Alighieri

En yüce servet ilimdir.

En yüce servet ilimdir.