"Öğrenciler öğretmenlerin hazmettiklerini yerler."

Karl Kraus

En sönük izlenim kırıntısı bile en canlı düşünceden gerçeğe daha uygundur.

En sönük izlenim kırıntısı bile en canlı düşünceden gerçeğe daha uygundur.