"Bir çocuk doldurulacak bir vazo değildir, o yakılacak bir ateştir."

François Rabelais

En önemli şeyler en zor söylenir, çünkü kelimeler anlamını eksiltir.

En önemli şeyler en zor söylenir, çünkü kelimeler anlamını eksiltir.