"Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz."

Blaise Pascal

En mutlu kişiler diğerlerine mutluluk verenlerdir.

En mutlu kişiler diğerlerine mutluluk verenlerdir.