"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

En mutlu kişiler diğerlerine mutluluk verenlerdir.

En mutlu kişiler diğerlerine mutluluk verenlerdir.