"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

En iyi kitaplar; bize bilmediklerimizi söyleyenlerdir.

En iyi kitaplar; bize bilmediklerimizi söyleyenlerdir.