"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.

En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.