"Kendinden şüphe etmeyen sanatçı, bir yere varamaz."

Leonardo Da Vinci

En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.

En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.