"Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir."

Byron

En güzel şiir matematiktir. Yeryüzünde şimdiye kadar “iki kere iki dört eder”den daha güzel bir dize yazılmamıştır sanırım.