"Yirminci yüzyılımız korku çağıdır. Diyeceksiniz ki korku bir bilim değildir, ama bu korkuda bilimin payı var."

Albert Camus

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.