"Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır."

François de La Rochefoucauld

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.