"Büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları."

Eleanor Roosevelt

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.