"Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir."

İmam Şamil

En büyük general, en az yanlış yapandır.

En büyük general, en az yanlış yapandır.