"Vedaları uzatmakta mana yoktur. Zira bu, beraber olmayı değil, ayrılık sahnesini uzatır."

Elizabeth Bibesco

En büyük general, en az yanlış yapandır.

En büyük general, en az yanlış yapandır.