"Aptallıktan başka günah yoktur."

Oscar Wilde

En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir.

En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir.