"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.

Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.