"İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Denis Diderot

Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.

Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.