"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur."

Peter Drucker

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.