"Hayat hiç şüphe yok ki komedyadır. Fakat içinde çoğumuz ağlarız."

Cenap Şahabettin

Eğer yerde dokuz tane tavşan varsa ve siz bir tanesini yakalamak istiyorsanız, sadece bir tanesine odaklanın.