"Başarı, insanın isteğini elde etmesi, mutluluk ise, elde ettiğini istemesidir."

Paul Valéry

Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiçbir önemi yoktur.

Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiçbir önemi yoktur.