"İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir."

Ludwig van Beethoven

Eğer, ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.