"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Eğer herhangi bir şeyi denemek için cesaretimiz olmasa hayatımız ne olur?