"Kendimizde her kusuru bağışlar, başkalarında pireyi deve yaparız."

Jean de La Fontaine

Eğer bir mümin’in kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Eğer bir mümin’in kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Din