"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsam, kimse beni durduramaz.

Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsam, kimse beni durduramaz.