"Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor."

Eleanor Roosevelt

Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur.

Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur.