"Yükün dürüstlükse, gücün düşer belki, fakat başın hiç düşmez."

İhsan Fazlıoğlu

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.