"Yitirilen şey geri gelmez. Ağızdan çıkan sözde öyle."

Fyodor Dostoyevski

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.