"Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter."

Nelson Mandela

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.