"Yalancının cezası kimsenin kendisine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır."

Bernard Shaw

Duyduğum acıyı göstermemek yetmiyordu, acı duymamak gerekiyordu.

Duyduğum acıyı göstermemek yetmiyordu, acı duymamak gerekiyordu.