"İnsanoğlu hiç de kötü yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de."

François Voltaire

Düşünmek denilen hakiki çalışmadan kaçmak için insanoğlunun bulamayacağı hiçbir bahane yoktur.

Düşünmek denilen hakiki çalışmadan kaçmak için insanoğlunun bulamayacağı hiçbir bahane yoktur.