"Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez."

Cenap Şahabettin

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.