"Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç verir."

Antoine de Saint-Exupéry

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.