"Ancak kendimize inanç duyduğumuz zaman, başkalarına da inanç duyabiliriz."

Erich Fromm

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.