"Kendisiyle uyum içinde yaşayan, evrenle uyum içinde yaşar."

Marcus Aurelius

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.

Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız.