"Bir çağı harekete geçirenler kişilerdir, kurallar değil."

Oscar Wilde

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.