"Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlarsa erkeklerin son aşkı olmak isterler."

Oscar Wilde

Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilân etmektir.

Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilân etmektir.