"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.