"Hiçbir şey olmamak ve hiçbir şeyi sevmemek, aynı şeylerdir."

Ludwig Andreas Feuerbach

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.