"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

Dünyayı bir tek utanç kurtarabiIir.

Dünyayı bir tek utanç kurtarabiIir.