"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

Dünyanın tüm hazlarının tadını çıkarma özgürlüğünü veren, paradır.

Dünyanın tüm hazlarının tadını çıkarma özgürlüğünü veren, paradır.