"Kılavuz öğrencisine bütün izleri göstermeli ama gideceği yolu seçmemelidir."

Friedrich Nietzsche

Dünyanın mülküne dayanıp güvenme. O senin gibi nice kimseleri besleyip öldürdü.

Dünyanın mülküne dayanıp güvenme. O senin gibi nice kimseleri besleyip öldürdü.