"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

Dünyanın en güçlü insanı bile olsan, sevdiğine karşı kaybedersin.

Dünyanın en güçlü insanı bile olsan, sevdiğine karşı kaybedersin.