"Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir."

Napoléon Bonaparte

Dünyanın en eski mesleği

Dünyanın en eski mesleği "kendini satmak"tır. Bunu "fahişelik" ile karıştırmak da bir o kadar eski bir yanılgıdır.