"İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür."

Denis Diderot

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.