"Bir erkek inatla bekar kalarak kendini toplumun sürekli bir ilgi odağı haline getirir."

Oscar Wilde

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.