"İnanılması en zor dedikodular, aptalların belleğinde en uzun süre kalanlardır."

Alfred de Vigny

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.

Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.