"Kendine ağır geleni başkasına yapma!"

Hacı Bektaş-i Veli

Dünyadaki herkes bir zamanlar çocuktu.

Dünyadaki herkes bir zamanlar çocuktu.